Zaštitni ugaonici za kutije

Spoljašnji zaštitni ugaonik

Sigurno pakujte Vaše proizvode.

  • Spoljašnji zaštitni ugaonici
  • Zategnite trakom Vašu kutiju i ona je sigurna