Elektro program

Podne kutije za elektro instalaciju

- postoje dva tipa: sa jednim i sa dva ležišta

Kutije za elektro-komponente

-univerzalna kutija za smeštanje raznih elektro sklopova

Plastični čepovi za centriranje žice grejača

-postojr dva tipa PRSTEN i SFERA od 6, 8 i 8,5 mm

Zaštitnik grejača

  • Postoje više tipova zaštitnika za različite vrste grejača
  • Za detalje obratiti se putem naših kontakata 

Katana

- program električnih grejnih tela