Elektro program

Podne kutije za elektro instalaciju

- postoje dva tipa: sa jednim i sa dva ležišta