Naftna industrija

Centralizer

-za bučenje naftnih bušotina i arteriskih bunara