Plastični čepovi

Stopica M12

-stopica za kadu sa navrtkom M12