Zaštitni ugaonici za kutije

Spoljašnji zaštitni ugaonik

Sigurno pakujte Vaše proizvode.

  • Spoljašnji zaštitni ugaonici
  • Zategnite trakom Vašu kutiju i ona je sigurna

 

 

 

Zaštitni ugaonici za unutrašnje uglove kutija

  • Zaštitni ugaonici za unutar kutije
  • 8 komada i Vaša kutija je bezbedno spakovana